Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Na podstawie art 13 Rozporządzenia informujemy :

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma REWKOM SITODRUK Maciej Staszewski. z siedzibą w Lublinie, ul.Inżynierska 3, NIP: 712-100-58-79,  REGON: 430437149. W sprawie przetwarzania danych kontaktować można się e mailem na adres:maciek@rewkom.com.pl

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówień, sporządzania i przesyłania ofert handlowych, indywidualnych kalkulacji oraz zawieranych z naszą firmą umów w zakresie niezbędnym do ich wykonania, w ramach korzystania z naszych usług i witryn internetowych oraz w związku z plikami cookies które są instalowane na naszych stronach www . Podanie ich jest dobrowolne, ale brak podania skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia transakcji lub umowy i jej realizacji.

3) Jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę REWKOM SITODRUK Maciej Staszewski w celach marketingowych  tj przesyłania informacji o produktach, usługach, przedstawiania propozycji i ofert handlowych, informacji o promocjach, zaproszeń na targi, pokazy i prezentację, a także w celu otrzymywania newslettera, udziału w akcjach mailingowych lub smsowych będą one przetwarzane również w tych celach

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także będą udostępniane podmioty zewnętrznym świadczącym na rzecz spółki usługi księgowe, usługi prawne, usługi informatyczne, ubezpieczeniowe, oraz marketingowe.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat licząc od daty realizacji umowy, a przypadku danych przetwarzanych za Pana/Pani zgodą do czasu cofnięcia zgody, lub zaprzestania działalność przez firmę REWKOM SITODRUK Maciej Staszewski i jego następców prawnych, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które dokonano przed cofnięciem zgody

6) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia(prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia a także prawo do cofnięcia zgody.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z Rozporządzeniem PE i RE 2016/679,